Miljövård med ansvar

För ett modernt och ansvarstagande företag inom renhållningsbranschen, är det självklart att satsa kraftfullt på miljövänlighet och hållbarhet. På Robik använder vi miljögodkända medel och metoder i så stor utsträckning det bara går.

Inom vissa områden finns dock ännu inga alternativ till kemikalier, och då använder vi givetvis de medel som står till buds. Du som kund skall kunna känna dig trygg i vetskapen att du anlitat ”grön” lokalvård, men också att dina lokaler blir fullkomligt rena.

Förmedlar returpappershantering

Eftersom återvinning ligger oss varmt om hjärtat, erbjuder vi våra kunder hjälp med bra lösningar för returpappershantering. Vi förmedlar, om ni så önskar, kontakt till ett etablerat miljöföretag som hämtar upp ert returpapper på ett smidigt sätt.

Vi hoppas att ni, precis som vi, tycker att vår miljö är något som är värt att värna om, och att ni uppskattar våra ansträngningar att göra rent, utan att smutsa ner naturen!